FANDOM


Stub img


Kihachi Bunta

KihachiAnime

Kihachi Bunta

Character Name
Full Name Kihachi Bunta
Kanji 木蜂 文太
Furigana きはち ぶんた
Personal Info
Epithet Defense Captain of Kokominzu
Birthday August 1
Sign ♌ (Leo)
Blood type A
Gender Male
Affiliation Kokominzu
Education
School PK Academy
Media
Manga Debut Chapter 101
Anime Debut Season 1 Episode 20
Japanese Voice Hayashi Daichi

Bunta Kihachi (木蜂 文太, きはち ぶんた lit. Kihachi Bunta) is the Defense Captain of the Kokominzu and has the ID no. 6540.

Trivia

  • His full name Kihachi Bunta and character profile was found in the character guidebook.[1]

References

Navigation

v · e 2nd Year
Class 1-1: Kihachi Bunta · Nishi Soujirou · Sugiyama Haruo · Tanaka Ichirou
Class 2-2: Itano Yoriko · Ooshima Yuuji · Oohori Kouichi · Satou Hiroshi · Shinoda Takeru · Nakanishi Shinya · Maeda Takayuki · Suzumiya Hii · Toritsuka Reita
Class 3-3: Aiura Mikoto · Akechi Touma · Hairo Kineshi · Kaidou Shun · Kuboyasu Aren · Mera Chisato · Murata Shuuji · Nendou Riki · Saiki Kusuo · Saiko Metori · Sawakita · Takahashi · Teruhashi Kokomi · Yokota Jaga · Yumehara Chiyo · Zolbe Kageyukouji Saberlight
Class 4-4: Haruno Akio · Hotei Tomotaka · Tanihara Kenji
Class 5-5: Kumi Kouji · Matsuda Ippei · Mikami Aiko · Mishima Nobuaki
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.